Az Öreg Cherokee Indián

Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik. Azt mondta: "Fiam a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak."
Egyikük a Rossz. - A düh, irígység, féltékenység, sajnálat szánalom, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűségi érzés, hazugság, hamis büszkeség, mások hibáinak hánytorgatása, felsőbbrendűség, félelem.
Másikuk a Jó. - A nyugalom, a kíváncsiság, az öröm, béke, bőség, szeretet, remény, lelkesedés, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit. Az unoka elgondolkodott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját. "És melyik farkas győz?" Az öreg indián mosolyogva válaszolt: "Az, amelyiket eteted."